تاریخ ما

روندهای خلاقانه و جدید را بازسازی کنید

به طور مشارکتی بازارهای توانمند را از طریق شبکه های نگهدارنده افزونه و بازی اجرا کنید. پویا قابل استفاده کاربران B2B را به تعویق انداخته پس از مزایای پایه نصب شده. به طور چشمگیری تجسم مشتری به کارگردانی بدون ROI انقلابی را تجسم کنید.

آشنا شوید

۱۲

سالها تجربه

۲۰۰۰۰

مشتری

۱۰۰۰۰۰

رضایت مشتری

دیدگاه ما

ما بازاری هستیم

پس از مزایای پایه نصب شده ، کاربران B2C را به صورت پویا به تعویق انداخت. به طور چشمگیری تجسم مشتری به کارگردانی بدون ROI انقلابی را تجسم کنید.

چشم انداز

تیم ما

دیدار با تیم ما

موسس

علی مجد

بازاریاب

نادر شاهی

مارکتینگ

میلاد نوری

مدیریت

میلاد شاهی

در خبرنامه عضو شوید

برای دریافت خبر به روز از خبرنامه ما عضو شوید